AI - Driven Marketing
เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนการตลาดด้วย AI
เทคโนโลยี AI บนแพลตฟอร์ม MAAC ช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ และนำไปต่อยอดกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ได้
AI ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
AI ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น
AI ช่วยให้สินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด
AI ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ (ROI) ในทุก Touch point ของลูกค้า

ข้อดีของ AI Marketing

  • เร่งการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้ทำได้เร็วขึ้น
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น
  • ลดความผิดพลาดหรือความลำเอียงจากมนุษย์
  • เกิดการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงขึ้น
  • ลดต้นทุนทางการตลาด

ยกระดับการทำการตลาดให้เหนือชั้นล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยAI Marketing

สร้างแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่น
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างกำไรในระยะยาว
Right Timing

AI Smart sending

"AI ส่งข้อความอัจฉริยะ"
Smart Sending จะช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์เวลาการส่งข้อความที่เหมาะสมให้กับลูกค้า หมดกังวลว่าลูกค้าจะไม่เห็นข้อความของแบรนด์ ทำให้แบรนด์มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าข้อความจะถูกเปิดอ่านอย่างแน่นอน
Right Product

AI Smart recommendation

“AI แนะนำสินค้าที่ใช่”
ฟังก์ชันข้อความแนะนำสินค้า จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ตั้งแต่การเรียกดูสินค้า การเพิ่มสินค้าในตะกร้า การซื้อ ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถแนะนำสินค้าได้ตรงตามความต้องการและยังช่วยเพิ่มโอกาสในซื้อสินค้าและบริการ
Right Customer

AI Smart segmentation

“AI ค้นหากลุ่มลูกค้าที่ใช่”
ด้วยอัลกอริทึมของ AI และ Machine learning จะแบ่งลูกค้าออกเป็น 1 ถึง 5 ระดับของการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถช่วยทำนายและคาดการณ์แนวโน้มของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากสุดภายในช่วง 2 สัปดาห์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้แบรนด์มั่นใจและสามารถกำหนดเป้าหมายของผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI Smart reminder

“AI แจ้งเตือนลูกค้าชำระเงิน เมื่อมีสินค้าตกค้างในตะกร้า”
แพลตฟอร์ม MAAC สามารถให้ LINE ส่งข้อความบรอดแคสต์อัตโนมัติไปหาลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการชำระสินค้า หรือมีสินค้าตกค้างอยู่ในตระกร้าสินค้า เพื่อกระตุ้นให้กลับไปยังหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ และทำการชำระเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

AI Smart Customer Journey

สร้าง Customer Journey ด้วย Marketing automation
เครื่องมือการตลาด MAAC ช่วยแบรนด์ติดตามพฤติกรรมของลูกค้าผ่านการติด auto-tagging สร้าง Customer Journey แบบอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอสินค้าที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
การตั้งค่าแจ้งเตือนตามรอบซื้อ
ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจในบริการหลังใช้บริการ
แจ้งเตือนการใช้คูปองก่อนหมดอาย
การแนะนำสินค้าใหม่ในหมวดหมู่ที่ลูกค้าถูกติดแท็ก
สร้างประสบการณ์ Personalized Customer Journey ให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนกำลังเลือกซื้อสินค้ากับเพื่อนที่รู้ใจ กระตุ้นยอดขายโดยอัตโนมัติภายในตัว
เหนือไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Google Analytics
เครื่องมือการตลาด MAAC ช่วยให้แบรนด์ที่ใช้เครื่องมือ Google Analytics สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกค้าผ่าน page view, พฤติกรรมการคลิกลิงก์สินค้า, หรือตะกร้าสินค้าที่ลูกค้าคงค้าง เพื่อให้แบรนด์สร้าง Customer Journey แบบอัตโนมัติ ได้อย่างเหนือความคาดหมายไปอีกขั้น
ส่งข้อความโปรโมชั่นเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าสนใจ และมีแนวโน้มซื้อสูง ผ่านการตรวจจับการเข้าชมสินค้า หรือสินค้าที่คงค้างในตะกร้า
การแจ้งเตือนลูกค้าชำระเงิน เมื่อมีสินค้าที่คงค้างในตะกร้า
ติดตั้ง trigger ส่งข้อความแนะนำสินค้า เมื่อลูกค้าเข้าชม หรือคลิกสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

การนำ AI มาวิเคราะห์ Big Data
ช่วยส่งเสริม และพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

แพลตฟอร์มที่สเถียรในการเก็บข้อมูล
ภายใน 1 ปี MAAC ได้มีการส่งข้อความบอร์ดแคสมากถึง 3,000 ล้านข้อความ มีการเก็บรวมรวม Customer Data ไว้บนแพลตฟอร์มที่สเถียร เช่น การเปิดอ่าน การคลิก และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างรากฐานในการทำการตลาดเฉพาะกลุ่ม
สร้างกลยุทธ์การตลาดอัจฉริยะด้วย AI
ใช้วิธีการทางสถิติ K-means Clustering, PCA, RNN deep learning เพื่อช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์ 3Rs: Right Customer, Right Product และ Right Timing เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สุดแสนประทับใจ
100%
อัตราการเปิดเพิ่มขึ้น
86%
อัตราการคลิกเพิ่มขึ้น
260%
ROAS เพิ่มขึ้น