MACC Standard Package
จำนวนลูกค้าบน LINE OA
แพ็กเกจรายเดือน
แพ็กเกจรายปี
ค่าติดตั้ง
1 - 5,000
2,100
22,500
20,000
5,001 - 20,000
3,499
37,000
20,001 - 100,000
4,599
49,500
100,001 - 200,000
8,599
92,000
200,001 - 300,000
13,800
149,000
300,001 - 500,000
22,400
240,000
500,0001 - 700,000
28,000
290,000
700,001 - 1,000,000
34,500
335,000
1,000,001 - 2000000
36,000
350,000
> 2,000,000
ขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคา
顧客在官網完成消費後看到「加入品牌LINE官方帳號成為好友」的官網導流工具。
MAAC เครื่องมือพิชิตใจลูกค้า

MAAC Standard

โซลูชันการตลาดแบบครบวงจร
เปลี่ยนขาจรเป็นยอดขาย เริ่มต้นได้ที่นี่

行銷與客服人員共同經營LINE官方帳號,做好客戶關係管理。
เริ่มต้น 2,100 ต่อเดือน
ขยายฐานลูกค้า
 • deeplink
 • website pop-up
 • Auto-Reply
 • automatic journey
 • บริหารจัดการคูปอง
วิเคราะห์ข้อมูล
 • tracelink
 • dashboard
 • นำเข้าส่งออกข้อมูล
เพิ่มความแม่นยำ
 • ระดับแชทแท็ก
 • ส่งบรอดแคสต์
 • smart sending
เมื่อซื้อ MAAC รับทันที CAAC 1 สิทธิ์ใช้งาน (มูลค่า 1,800 บาท) บริหารจัดการแชทให้สะดวกยิ่งขึ้น

MAAC Engagement

กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

在LINE進行多元互動:轉扭蛋與問卷等。
ติดต่อเซลล์
มาพร้อมกับ MAAC Standard
เพื่อนแนะนำเพื่อน
 • ขยายฐานลูกค้า
เกมจับฉลากลุ้นรางวัล
 • เกมหมุนไข่
 • เกมทอยลูกเต๋า
 • เกมเสี่ยงเซียมซี
 • เกมวงล้อ
เก็บคูปอง
 • คูปองของฉัน
เก็บข้อมูล
 • SurveyCake

MAAC E-commerce

เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าแบบ 360 เพื่อการช็อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มยอดขายระยะยาว

電商數據整合進MAAC系統,實現AI預測行銷。
ติดต่อเซลล์
มาพร้อมกับ MAAC Engagement
AI แบ่งกลุ่มเป้าหมาย
 • ระดับการมีส่วนร่วม
 • กลุ่มผู้มีศักยภาพซื้อสูง
AI วิเคราะห์ข้อมูล
 • แนะนำสินค้าที่ใช่
แจ้งเตือนอัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนตะกร้าสินค้า


方案

CAAC
標準版

$12,999/月

*新增席位每月加 $1,900

CAAC
企業版

專人聯繫

MAAC x CAAC
全方位解決方案

$1,800起/月(依照入門版

*新增席位每月加 $1,900

最順暢的客服體驗,助您提供快
又準的客戶服務,提升品牌價值

客服、行銷、銷售一次擁有,
用LINE 打造全方位服務

更高層級的資訊安全,更尊榮的
一對一專人服務,滿足您的需求

內容

CAAC

CAAC+MAAC 入門版

CAAC

最低購買期限

1 年

1 年

客製化

席次

Information link
可另外加購,每席 1,900 元。

5 席

1 席

客製化

客服體驗
基本管理

客服用戶數

Information link
客服對話可服務的用戶數量。

無上限

無上限

無上限

權限管理:基本角色

Information link
擁有者(無法刪除)
權限使用功能/ 五種權限角色
主要管理員
管理員
主要專員
專員
基本組織設定
-
-
-
檢視所有對話
-
-
檢視客人資訊:基本資訊
檢視客人資訊:標籤
檢視客人資訊:備註
編輯客人資訊:基本資訊
-
編輯客人資訊:標籤
-
編輯客人資訊:備註
-
下載對話紀錄
-
-
快速範本:建立/編輯
-
-
安全設定
-
-

權限管理:自訂角色

Information link
可另外自訂權限角色,客製化不同成員的使用範疇。

加購

加購

LINE 管道串接

Information link
與 LINE 官方帳號串接,協助品牌提供服務。基本串接官方帳號數目為 1 個,可另外加購,每個官方帳號為 1,000 元/月。
服務流程

聯絡人資訊檢視

Information link
可在個別對話中檢視個人資訊,包含性別、地區、電話、Email、生日、會員編號、上次互動時間、加入時間等資訊。

搜尋功能

Information link
可透過用戶名稱、對話內容、備註、標籤搜尋特定訊息。

釘選功能

Information link
可將內容置頂方便後續查看,包含用戶釘選、對話內訊息釘選。

狀態功能

Information link
依據不同的客服階段分類,包含待處理、處理中、已完成。

標籤功能

Information link
行銷人員可依據用戶特性、偏好為用戶手動上標籤,記錄用戶輪廓/狀態,方便日後服務。若使用全方位解決方案,MAAC 與 CAAC 雙平台標籤可互通。
服務體驗

圖片上傳

Information link
客服人員可傳送圖片給用戶,支援格式為 jpeg、png,最高容量為 10MB。

影片上傳

Information link
客服人員可傳送影片給用戶,支援格式為 mp4、mov ,最高容量為 100MB。

檔案上傳

Information link
客服人員可傳送檔案給用戶,支援格式為 PDF、Word、Excel,最高容量為 100MB。

快速範本

Information link
可預先製作訊息範本,讓客服人員更即時回覆用戶,支援文字與圖卡。
資料管理

對話紀錄下載

Information link
品牌可手動下載對話記錄,每個帳號一週可下載一次。

系統自動備份

Information link
開啟此功能,完整對話記錄將會自動每半年傳送給管理員。
企業版獨家服務

資訊安全條款

Information link
為個別企業量身打造的專屬企業條款,最大化保障資訊安全。

-

-

專人優先服務

Information link
品牌可享有最優先即時的專人服務。

-

-

行銷互動(包含在 MAAC 入門版)
基本使用(MAAC 入門版)

可視化圖文編輯器

Information link
MAAC 圖文編輯器具備手機模擬畫面,方便品牌從用戶角度出發設計訊息,更可發送測試訊息事先體驗。

-

-

訊息範本

Information link
品牌可用多元訊息模板製作訊息範本。

-

-

行銷 CRM(MAAC 入門版)

用戶名單檢視

Information link
可ㄧ覽好友名單列表。

-

-

用戶名單下載

Information link
可隨時下載好友名單,更可指定下載所篩選的特定分眾。

-

-

用戶名單上傳

Information link
認證帳號可使用 LINE API 直接匯入 LINE 原生後台好友, 或是依據 LINE UID / Customer ID 手動匯入好友資料。

-

-

自動/手動標籤

Information link
可手動為用戶貼標,也可以透過互動行為如訊息、連結點擊為用戶自動貼標。

-

-

導流增粉 (MAAC 入門版)

導流連結

Information link
可生成不同的導流連結,提供各種管道、行銷活動的人點擊或掃描連結成為 LINE 好友。導流連結協助品牌提供個人化訊息,更能在日後分析行銷成效。

-

-

官網導流工具

Information link
導流連結+官網彈窗的結合!品牌可設定在官網自動跳出彈窗,邀請網站訪客成為 LINE 好友。

-

-

精準行銷(MAAC 入門版)

分眾推播

Information link
可透過用戶的類型、互動行為、標籤等篩選出特定分眾,並針對分眾發送個人化訊息。

-

-

排程推播

Information link
可預定訊息在特定時間推播給用戶。

-

-

自動旅程

Information link
當顧客觸發 / 被貼上特定標籤,可於指定時間後收到特定訊息。助品牌完成自動化行銷,打造情境/任務式互動。

-

-

智慧發送

Information link
開啟後,系統將根據每一個好友的活躍時間,自動在最適合每一個人的最佳時間分別進行訊息推播。

-

-

多元互動(MAAC 入門版)

自動回應

Information link
可以設定觸發方式(包含指定關鍵字、時間區間及新好友加入歡迎訊息),讓帳號自動為品牌回覆指定訊息。可依此製作問券互動、商品類別導覽、實體據點查找及基本客服。

-

-

獎項管理

Information link
可搭配推播、自動回應、自動旅程等多情境使用,發送優惠券、 Line Points 券、門市兌換券、遊戲券(需加購遊戲模組)及品牌自訂券給用戶。

-

-

可換頁圖文選單

Information link
可設計多個圖文選單,互相引導換頁,打造出有層級的圖文選單。

-

-

多元訊息模板

Information link
模板彈性多元,包含文字、圖卡/輪播圖卡、圖片、輪播大圖、圖文訊息、影片、快速回覆、獎項。

-

-

數據報表(MAAC 入門版)

訊息推播成效

Information link
訊息推播後,可清楚看到開封、點擊等成效(如有另外加購 MAAC 電商功能,可看到訊息所帶來營收效益)。

-

-

追蹤連結

Information link
MAAC 所生成的短連結,可追蹤點擊數(如有另外加購 MAAC 電商功能,可看到連結所帶來營收效益)。

-

-

成效報表

Information link
品牌能在後台上隨時查看好友數量、互動成效的狀態與週期變化(如有另外加購 MAAC 電商功能,可看到整體帳號的營收效益)。

-

-

每週成效報告

Information link
品牌將會於每週收到帳號經營的行銷成效報表。

-

-

MAAC Standard

โซลูชันการตลาดแบบครบวงจร
เปลี่ยนขาจรเป็นยอดขาย เริ่มต้นได้ที่นี่

行銷與客服人員共同經營LINE官方帳號,做好客戶關係管理。
เริ่มต้น 1,800 ต่อเดือน
ขยายฐานลูกค้า
 • deeplink
 • website pop-up
 • Auto-Reply
 • automatic journey
 • บริหารจัดการคูปอง
วิเคราะห์ข้อมูล
 • tracelink
 • dashboard
 • นำเข้าส่งออกข้อมูล
เพิ่มความแม่นยำ
 • ระดับแชทแท็ก
 • ส่งบรอดแคสต์
 • smart sending
เมื่อซื้อ MAAC รับทันที CAAC 1 สิทธิ์ใช้งาน (มูลค่า 1,800 บาท) บริหารจัดการแชทให้สะดวกยิ่งขึ้น

MAAC Engagement

กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

在LINE進行多元互動:轉扭蛋與問卷等。
ติดต่อเซลล์
มาพร้อมกับ MAAC Standard
เพื่อนแนะนำเพื่อน
 • ขยายฐานลูกค้า
เก็บคูปอง
 • คูปองของฉัน
เก็บข้อมูล
 • SurveyCake
เกมจับฉลากลุ้นรางวัล
 • เกมหมุนไข่
 • เกมทอยลูกเต๋า
 • เกมเสี่ยงเซียมซี
 • เกมวงล้อ

MAAC E-commerce

เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าแบบ 360 เพื่อการช็อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มยอดขายระยะยาว

電商數據整合進MAAC系統,實現AI預測行銷。
ติดต่อเซลล์
มาพร้อมกับ MAAC Engagement
AI แบ่งกลุ่มเป้าหมาย
 • ระดับการมีส่วนร่วม
 • กลุ่มผู้มีศักยภาพซื้อสูง
แจ้งเตือนอัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนตะกร้าสินค้า
AI วิเคราะห์ข้อมูล
 • แนะนำสินค้าที่ใช่
รายละเอียดแพ็กเกจ


方案

CAAC
標準版

$12,999/月

*新增席位每月加 $1,900

CAAC
企業版

專人聯繫

MAAC x CAAC
全方位解決方案

$1,800起/月(依照入門版

*新增席位每月加 $1,900

最順暢的客服體驗,助您提供快
又準的客戶服務,提升品牌價值

客服、行銷、銷售一次擁有,
用LINE 打造全方位服務

更高層級的資訊安全,更尊榮的
一對一專人服務,滿足您的需求

內容

CAAC

CAAC+MAAC 入門版

CAAC

最低購買期限

1 年

1 年

客製化

席次

Information link
可另外加購,每席 1,900 元。

5 席

1 席

客製化

客服體驗
基本管理

客服用戶數

Information link
客服對話可服務的用戶數量。

無上限

無上限

無上限

權限管理:基本角色

Information link
擁有者(無法刪除)
權限使用功能/ 五種權限角色
主要管理員
管理員
主要專員
專員
基本組織設定
-
-
-
檢視所有對話
-
-
檢視客人資訊:基本資訊
檢視客人資訊:標籤
檢視客人資訊:備註
編輯客人資訊:基本資訊
-
編輯客人資訊:標籤
-
編輯客人資訊:備註
-
下載對話紀錄
-
-
快速範本:建立/編輯
-
-
安全設定
-
-

權限管理:自訂角色

Information link
可另外自訂權限角色,客製化不同成員的使用範疇。

加購

加購

LINE 管道串接

Information link
與 LINE 官方帳號串接,協助品牌提供服務。基本串接官方帳號數目為 1 個,可另外加購,每個官方帳號為 1,000 元/月。
服務流程

聯絡人資訊檢視

Information link
可在個別對話中檢視個人資訊,包含性別、地區、電話、Email、生日、會員編號、上次互動時間、加入時間等資訊。

搜尋功能

Information link
可透過用戶名稱、對話內容、備註、標籤搜尋特定訊息。

釘選功能

Information link
可將內容置頂方便後續查看,包含用戶釘選、對話內訊息釘選。

狀態功能

Information link
依據不同的客服階段分類,包含待處理、處理中、已完成。

標籤功能

Information link
行銷人員可依據用戶特性、偏好為用戶手動上標籤,記錄用戶輪廓/狀態,方便日後服務。若使用全方位解決方案,MAAC 與 CAAC 雙平台標籤可互通。
服務體驗

圖片上傳

Information link
客服人員可傳送圖片給用戶,支援格式為 jpeg、png,最高容量為 10MB。

影片上傳

Information link
客服人員可傳送影片給用戶,支援格式為 mp4、mov ,最高容量為 100MB。

檔案上傳

Information link
客服人員可傳送檔案給用戶,支援格式為 PDF、Word、Excel,最高容量為 100MB。

快速範本

Information link
可預先製作訊息範本,讓客服人員更即時回覆用戶,支援文字與圖卡。
資料管理

對話紀錄下載

Information link
品牌可手動下載對話記錄,每個帳號一週可下載一次。

系統自動備份

Information link
開啟此功能,完整對話記錄將會自動每半年傳送給管理員。
企業版獨家服務

資訊安全條款

Information link
為個別企業量身打造的專屬企業條款,最大化保障資訊安全。

-

-

專人優先服務

Information link
品牌可享有最優先即時的專人服務。

-

-

行銷互動(包含在 MAAC 入門版)
基本使用(MAAC 入門版)

可視化圖文編輯器

Information link
MAAC 圖文編輯器具備手機模擬畫面,方便品牌從用戶角度出發設計訊息,更可發送測試訊息事先體驗。

-

-

訊息範本

Information link
品牌可用多元訊息模板製作訊息範本。

-

-

行銷 CRM(MAAC 入門版)

用戶名單檢視

Information link
可ㄧ覽好友名單列表。

-

-

用戶名單下載

Information link
可隨時下載好友名單,更可指定下載所篩選的特定分眾。

-

-

用戶名單上傳

Information link
認證帳號可使用 LINE API 直接匯入 LINE 原生後台好友, 或是依據 LINE UID / Customer ID 手動匯入好友資料。

-

-

自動/手動標籤

Information link
可手動為用戶貼標,也可以透過互動行為如訊息、連結點擊為用戶自動貼標。

-

-

導流增粉 (MAAC 入門版)

導流連結

Information link
可生成不同的導流連結,提供各種管道、行銷活動的人點擊或掃描連結成為 LINE 好友。導流連結協助品牌提供個人化訊息,更能在日後分析行銷成效。

-

-

官網導流工具

Information link
導流連結+官網彈窗的結合!品牌可設定在官網自動跳出彈窗,邀請網站訪客成為 LINE 好友。

-

-

精準行銷(MAAC 入門版)

分眾推播

Information link
可透過用戶的類型、互動行為、標籤等篩選出特定分眾,並針對分眾發送個人化訊息。

-

-

排程推播

Information link
可預定訊息在特定時間推播給用戶。

-

-

自動旅程

Information link
當顧客觸發 / 被貼上特定標籤,可於指定時間後收到特定訊息。助品牌完成自動化行銷,打造情境/任務式互動。

-

-

智慧發送

Information link
開啟後,系統將根據每一個好友的活躍時間,自動在最適合每一個人的最佳時間分別進行訊息推播。

-

-

多元互動(MAAC 入門版)

自動回應

Information link
可以設定觸發方式(包含指定關鍵字、時間區間及新好友加入歡迎訊息),讓帳號自動為品牌回覆指定訊息。可依此製作問券互動、商品類別導覽、實體據點查找及基本客服。

-

-

獎項管理

Information link
可搭配推播、自動回應、自動旅程等多情境使用,發送優惠券、 Line Points 券、門市兌換券、遊戲券(需加購遊戲模組)及品牌自訂券給用戶。

-

-

可換頁圖文選單

Information link
可設計多個圖文選單,互相引導換頁,打造出有層級的圖文選單。

-

-

多元訊息模板

Information link
模板彈性多元,包含文字、圖卡/輪播圖卡、圖片、輪播大圖、圖文訊息、影片、快速回覆、獎項。

-

-

數據報表(MAAC 入門版)

訊息推播成效

Information link
訊息推播後,可清楚看到開封、點擊等成效(如有另外加購 MAAC 電商功能,可看到訊息所帶來營收效益)。

-

-

追蹤連結

Information link
MAAC 所生成的短連結,可追蹤點擊數(如有另外加購 MAAC 電商功能,可看到連結所帶來營收效益)。

-

-

成效報表

Information link
品牌能在後台上隨時查看好友數量、互動成效的狀態與週期變化(如有另外加購 MAAC 電商功能,可看到整體帳號的營收效益)。

-

-

每週成效報告

Information link
品牌將會於每週收到帳號經營的行銷成效報表。

-

-

MAAC Standard
MAAC Engagement
MAAC
E-commerce
ติดต่อเซลล์
立即聯繫
ACCOUNTS

Clones

need help link

Up to 20 clones per month

Categories

Business, Technology

User Limit

1 User

DESIGN INTERACTIONS

Lottie Animation

need help link

3 months

Design Interactions

need help link

3 months

DESIGN INTERACTIONS

Clones

Categories

-

แพ็กเกจ

Standard

เริ่มต้น 1,800 บาทต่อเดือน

Engagement

ติดต่อเซลล์

E-Commerce

ติดต่อเซลล์

มองหาโซลูชันอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
จัดการข้อมูล|Marketing Automation
Open API
เชื่อมข้อมูลกับ LINE CRM CDP และอีคอมเมิร์ซแบบเรียลไทม์ ทำการตลาดอัตโนมัติ
 • สร้างกลุ่มเป้าหมาย
 • จับคู่ข้อมูลลูกค้า
 • อัพเดทข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
 • ส่งข้อความ Personalization
เก็บข้อมูล|แบบสอบถาม
SurveyCake
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเชื่อมกับ LINE UID ผ่าน MAACโดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มอัตราการเปิดและกรอกแบบสอบถาม
 • เก็บข้อมูล ผูกกับ LINE UID อัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ
 • ส่งคูปองของรางวัลอัตโนมัติ
เก็บข้อมูล|แบบสอบถาม
Google Form
ส่งแบบสอบถามผ่าน LINE ตั้งต่าเชื่อมต่อ LINE UID และติดแชทแท็กผ่าน MAAC
  ขยายฐานลูกค้าออนไลน์
  เพื่อนแนะนำเพื่อน
  แนะนำเพื่อนใหม่ให้เข้าร่วมบัญชี เพื่อรับรางวัล ขยายฐานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างหน้ากิจกรรม
  • ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งได้เยอะ
  • ไม่นับกลุ่มเพื่อนที่ปลดบล็อค
  สร้างปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
  Gamification
  4 เกมจับฉลากลุ้นของรางวัล ใช้งานได้เลยตั้งค่าง่าย ไม่ต้องรอ Customize
  • เกมหมุนไข่
  • เกมทอยลูกเต๋า
  • เกมเสี่ยงเซียมซี
  • เกมหมุนวงล้อ
  สร้างปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
  บริหารจัดการแต้ม
  เชื่อมต่อกับระบบสมาชิก ส่งแต้มพร้อมกิจกรรมต่างๆ ให้ลูกค้า
  สร้างปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
  คูปองของฉัน
  จัดรวบรวมคูปองที่ได้รับไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถตรวจสอบสถานะคูปอง:เก็บแล้ว、แลกแล้ว、หมดอายุแล้ว
  สร้างปฏิสัมพันธ์หน้าร้าน
  Beacon
  ส่งข้อความถึงผู้ที่เดินมาเยี่ยมชมหน้าร้าน เก็บข้อมูล และทำการตลาดอัตโนมัติ
  • ได้รับข้อความผ่าน LINE อัตโนมัติ
  • หากยังไม่ใช่เพื่อนจะได้รับโฆษณา
  • เก็บข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ
  สร้างปฏิสัมพันธ์หน้าร้าน
  แผนที่ร้านค้า
  ลูกค้าสามารถค้นหาตำแหน่งร้านที่ใกล้ที่สุดใน LINE OA ด้วยการแชร์โลเคชั่นปัจจุบัน
  เพิ่มยอดขาย|กลุ่มเป้าหมายที่ใช่
  ระดับปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า
  แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามระดับ Engagement ห้คุณเน้นการตลาดได้อย่างแม่นยำ
  เพิ่มยอดขาย|กลุ่มเป้าหมายที่ใช่
  กลุ่มผู้มีศักยภาพซื้อสูง
  คัดกรองผู้ใช้ที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มว่าจะซื้อมากที่สุดในสองสัปดาห์ข้างหน้า
  • สามารถปรับจำนวนคนได้
  เพิ่มยอดขาย|สินค้าที่ใช่
  แนะนำสินค้า
  AI วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ทำนายสินค้าที่เพื่อนสนใจมากที่สุด และแนะนำ
  • เชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อสั่งซื้อ
  • เรียบลำดับสินค้าที่ต้องการ
  • บันทึกการคลิกและรายได้
  เพิ่มยอดขาย|Remarketing
  แจ้งเตือนตะกร้าสินค้า
  แจ้งเตือนลูกค้าที่มีของในตะกร้าสินค้าแต่ไม่ชำระเงิน ผ่าน LINE
  • ติดตามจำนวนคลิกและรายได้
  • ตั้ง Sleep Mode ไม่รบกวนลูกค้า
  • Quick Template พร้อมใช้งาน
  • เลือกเวลาแจ้งเตือนได้
  Online|Right Content
  RSS Feed
  ตั้งค่า RSS Feed นำเสนอ 8 ข่าวสำคัญ โดดเด่น ชัดเจน ดีงดูด
  • ตั้งค่าแก้ไขเนื้อหาได้สะดวกรวดเร็ว
  • สะดุดตากับประเด็นข่าวสำคัญ
  • เพิ่มอัตราการคลิก
  Online|Personalization
  Interest Subscriber
  เลือกหัวข้อที่สนใจในบัญชี จากนั้นคลิกที่ช่องในเมนูเพื่ออ่านบทความในหมวดนี้
  • ส่งคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้
  • สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้
  • เพิ่มอัตราการคลิก
  會員整合|快速增粉
  通知型訊息
  只要有手機號碼就可用 LINE 傳送到貨通知、預約提醒等會員服務訊息
  • 出貨/到貨
  • 會員註冊完成
  • 獲得點數
  • 續費提醒
  • 完成付款
  會員整合|自動化行銷
  Open API
  串接 CRM、CDP、電商平台,即時同步數據,進行自動化行銷
  • 受眾建立
  • 會員綁定
  • 會員資料同步
  • 客製化參數訊息
  數據收集|問卷再行銷
  SurveyCake 問卷
  問卷答案自動串回後台成為標籤,可追蹤填答狀況,自動觸發獎勵或提醒
  • 掌握開封、填寫名單
  • 自動化回傳答案
  • 自動化發送提醒
  • 自動化發送獎勵
  數據收集|快速整合
  Google 表單
  透過 LINE 發送問券,同步與 LINE UID 整合並上標籤,知道哪些好友填寫表單
  • 掌握填寫名單
  會員整合|快速增粉
  通知型訊息
  只要有手機號碼就可用 LINE 傳送到貨通知、預約提醒等會員服務訊息
  • 出貨/到貨
  • 會員註冊完成
  • 獲得點數
  • 續費提醒
  • 完成付款
  會員整合|自動化行銷
  Open API
  串接 CRM、CDP、電商平台,即時同步數據,進行自動化行銷
  • 受眾建立
  • 會員綁定
  • 會員資料同步
  • 客製化參數訊息
  數據收集|問卷再行銷
  SurveyCake 問卷
  問卷答案自動串回後台成為標籤,可追蹤填答狀況,自動觸發獎勵或提醒
  • 掌握開封、填寫名單
  • 自動化回傳答案
  • 自動化發送提醒
  • 自動化發送獎勵
  數據收集|快速整合
  Google 表單
  透過 LINE 發送問券,同步與 LINE UID 整合並上標籤,知道哪些好友填寫表單
  • 掌握填寫名單
  สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดี พิชิตใจลูกค้า
  สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดี พิชิตใจลูกค้า