Pricing

A ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

คุณเป็นมือใหม่ และต้องการเพิ่มผู้ติดตามทาง LINE (LINE@) หรือต้องการสร้างช่องทางการสื่อสารและ การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของเราจะช่วยรวบรวมลูกค้าจากทุกช่องทาง เข้าสู่บัญชี LINE ในที่เดียว

คุณมีลูกค้าจำนวนหนึ่งอยู่ในมือแล้ว และต้องการเพิ่มค่า ROI เทคโนโลยีของเราจะช่วยติดตามข้อมูลและเพิ่มอัตรา conversion rate ด้วยระบบแจ้งเตือนลูกค้าและ แนะนำข่าวสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

คุณเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และต้องการใช้บริการระบบของเราในการโต้ตอบกับลูกค้าทาง LINE รวมถึงต้องการใช้ LINE@ ในการสร้างฐานลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่

คุณเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และต้องการใช้บริการระบบของเราในการโต้ตอบกับลูกค้าทาง LINE รวมถึงต้องการใช้ LINE@ ในการสร้างฐานลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่

 

MAAC

A

B

C

PLUS

備註

* 企業方案會須要聯絡業務與您接洽,專案報價

* Google tag manager 用於網頁導流插件功能以及事件觸發訊息設定

* 開通權限 方案 A:Google tag manager, Messaging API, LINE login,

   B:GA enhanced EC, Product Feed,C:會員綁定 API, 資料交換 API