เชื่อมต่อ E-commerce แพลตฟอร์ม

E-commerce คือ ช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการดึงTraffic ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพียงแค่คลิกเดียว MAAC จะเชื่อมต่อคุณกับ E-commerce แพลตฟอร์ม

Segmentation and Targeted Messaging

ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยคุณจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามพฤติกรรมการคลิก และสั่งซื้อสินค้า เพื่อเลือกส่งข้อความให้เหมาะสมมากขึ้น

ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยคุณจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามพฤติกรรมการคลิก และสั่งซื้อสินค้า เพื่อเลือกส่งข้อความให้เหมาะสมมากขึ้น

Segmentation and Targeted Messaging

Segmentation and Targeted Messaging

ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยคุณจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามพฤติกรรมการคลิก และสั่งซื้อสินค้า เพื่อเลือกส่งข้อความให้เหมาะสมมากขึ้น

เชื่อมต่อกับ E-commerce แพลตฟอร์ม

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม E-commerce ที่ใช้งานอยู่ได้เพียงคลิกเดียว

Segmentation and Targeted Messaging

ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยคุณจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามพฤติกรรมการคลิก และสั่งซื้อสินค้า เพื่อเลือกส่งข้อความให้เหมาะสมมากขึ้น

Segmentation and Targeted Messaging

ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยคุณจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามพฤติกรรมการคลิก และสั่งซื้อสินค้า เพื่อเลือกส่งข้อความให้เหมาะสมมากขึ้น

เชื่อมต่อกับ E-commerce แพลตฟอร์ม