ระบบอัตโนมัติ

ลดภาระต่างๆด้วยเทคโนโลยีการตลาดแบบอัตโนมัติ

 

Abandoned Cart follow-up

ราว 40% ของผู้บริโภคปล่อยสินค้าทิ้งในตะกร้าโดยไม่ได้ชำระเงิน ระบบแจ้งเตือนสินค้าค้างชำระของ LINE ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและยอดขายโดยเฉลี่ยได้ถึง 5% - 50%

ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง

FruitPay

FruitPay เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบแพคเกจรายเดือน (subscription-based e-commerce) ซึ่งให้ลูกค้า สามารถซื้อสินค้าแบบครั้งเดียว และแบบสมัครสมาชิก เลือกใช้บริการ Retargeting ของ MAAC เพื่อกระตุ้นให้ ลูกค้ากลับเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอีกครั้ง

45%

ของลูกค้าละทิ้งสินค้าในตระกร้าสินค้า

310%

สามารถเพิ่มยอดอัตราการคลิก (CTR ) ผ่านข้อความแจ้งเตือน

5%

ของยอดขายเพิ่มขึ้นจากระบบข้อความแจ้งเตือน

 

RSS to LINE

แจ้งข่าวสารลูกค้าด้วยบริการช่วยปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ส่งเป็นข้อความทาง LINE เป็นตัวช่วยที่เหมาะสำหรับบริษัทมีเดีย ที่เน้นทำการตลาดผ่านทางบทความ

 

Triggered Messages

Triggered Messages

ตัวช่วยตั้งค่าข้อความ LINE ให้เหมาะสมกับการแจ้งข่าวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งสินค้าใหม่, อัพเดตออเดอร์ และข้อความการแจ้งเตือนสินค้า (Remarketing Messenges) ยกระดับการตลาดข้อความอัตโนมัติของคุณ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น